Kontakt ogólny

Masz pytania lub chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami pod adresem:

kontakt@innovaweb.pl

Reklama

Zapraszamy do kontaktu w sprawie reklamy w naszych serwisach:

reklama@innovaweb.pl

Praca

Szukamy pracowników i współpracowników. Napisz do nas w sprawie pracy:

praca@innovaweb.pl

Dane teleadresowe

InnovaWeb Sp. z o.o.
ul. Prosta 133D
44-203 Rybnik

NIP: 642-303-10-28
REGON: 240835300
KRS: 0000296627

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN